Zbiory Muzeum Uniwersyteckiego

Zbiory muzeum uniwersyteckiego można podzielić na cztery działy:
 1. sztuka europejska i światowa oraz przedmioty kultury materialnej
  1. kolekcja prof. Wiesława Litewskiego
  2. kolekcja Aleksandra Wernera
 2. sztuka polska w Wilnie i Toruniu
  1. kolekcja prof. Konrada Górskiego
 3. sztuka polska na świecie
  1. depozyt Liny i Bolesława Nawrockich – prace Meli Muter, Bolesława Nawrockiego i Ecole de Paris
  2. dar Maryli Żuławskiej – prace Marka Żuławskiego, Halimy Nałęcz, Haliny Korn-Żuławskiej oraz innych artystów plastyków polskich z Wielkiej Brytanii
  3. dar Haliny Oberlander – prace Marka Oberlandera
  4. dary osób prywatnych i instytucji, na które składają się prace takich m.in. artystów plastyków jak: Jankiel Adler, Bolesław Baake, Astrid Balińska-Jundziłł, Janina Baranowska, Ben Zion, Henryk Berlewi, Tadeusz Beutlich, Ewa Błaszak, Janina Bogucka-Wolff, Marian Bohusz-Szyszko, Konstanty Brandel, Caziel, Rafael Chwoles, George Corvin, Cyan, Józef Czapski, Zdzisław Czermański, Ryszard Demel, Izaak Dobrinski, Stefan Domaradzki, Andrzej Dzierżyński, Kazimierz Dźwig, Janusz Eichler, Krystyna Eichler, Feliks Fabian, Jerzy Faczyński, Wojciech Falkowski, Filip Finger, Stanisław Frenkiel, Irena Fusek-Forosiewicz, Anna Gajewska, Ewa Gargulińska, Bożenna Garstecka, Danuta Gierc, Joanna Gleich, Henryk Glicenstein, Kazimierz Głaz, Izabela Godlewska de Aranda, Henryk Gotlib, Leopold Gottlieb, Stanisław Grabowski, George van Haardt, Alicja Halicka, Hilary, Tadeusz Ilnicki, Władysław Jahl, Mieczysław Janikowski, Janina Jasińska, Alfred Jesion, Alina Kalczyńska, Witold Kawalec, Mojżesz Kisling, Zofia Kobylińska-Olszewska, Artur Kolnik, Tadeusz Koper, Adam Kossowski, Marian Kościałkowski, Zygmunt Kowalski, Erwin Kowski, Marian Kratochwil, Roman Kramsztyk, Jan Lebenstein, Bolesław Leitgeber, Katarzyna Librowicz, Ludwik Lille, Mieczysław Lurczyński, Piotr Łabużek (Baro), Marcoussis, William Markiewicz, Edward Matuszczak, Jerzy Merkel, David Messer, Bronka Michałowska, Adam Muszka, Tadeusz Mysłowski, Józef Natanson, Wojciech Jan Osęki-Nowicki, Małgorzata Paszko, Leon Piesowocki, Lutka Pink, Tadeusz Piotrowski, Józef Piwowar, Marek Rudnicki, Zdzisław Ruszkowski, Jan T. Srzednicki, Kazimierz Stachiewicz, Jerzy Stocki, Halina Sukiennicka, Władysław R. Szomański, Stanisław Szukalski, Franciszka Themerson, Feliks Topolski, Zygmunt Turkiewicz, Witold Urbanowicz, Aleksander Werner, Alfred Wolmark, Eugeniusz Zak, Wacław Zawadowski, Jakub Zim, Tadeusz Znicz-Muszyński, Marek Żuławski.
 4. świadectwa i pamiątki historii nauki w Wilnie i Toruniu
  1. togi, instygnia i portrety rektorów UMK
  2. pamiątki po profesorach absolwentach UMK i USB.

Więcej informacji...