Literatura i źródła

LITERATURA

 • Mela Muter, Aquarelle und Zeichnungen, [katalog wystawy], wstęp Bolesław Nawrocki, Gmurzynska Galerie, Köln 1965-1966.
 • Mela Muter, Galerie Jean-Claude Bellier, [katalog wystawy], Paris 1966.
 • Mela Muter, Retrospektiv - Ausstellung, Gmurzynska Galerie, [katalog wystawy], Köln 1967.
 • Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939, red. Aleksander Wojciechowski, Wrocław 1974.
 • Bolesław Nawrocki, Mela Muter, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXII, z 2, Wrocław 1976, s. 305-307.
 • Polska bibliografia sztuki 1801-1944, t. I: Malarstwo polskie, cz. 2, oprac. Janina Wiercińska, Maria Liczbińska, Wrocław 1976, poz. 8304-8323.
 • Gran Enciclopedia Catalana, t. 10, wyd. 62, Barcelona 1997, s. 409.
 • Encyklopedia Powszechna PWN, t. III, wyd. 3, Warszawa 1985.
 • Andrzej Dulewicz, Słownik sztuki francuskiej, Warszawa 1986, s. 293.
 • Mela Muter, Galerie Albert 1 er, [katalog wystawy], Paris 1990.
 • Mela Muter, Musée de Pont-Aven 1993-1994, [katalog wystawy].
 • Malarstwo polskie w kolekcji Ewy i Wojciecha Fibaków, [katalog wystawy], oprac. Barbara Brus-Malinowska, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1992.
 • Mela Muter. Kolekcja Bolesława i Liny Nawrockich, [katalog wystawy], oprac. Barbara Brus-Malinowska i Bolesław Nawrocki, Muzeum Narodowe w Warszawie 1993-1994, [katalog wystawy], Warszawa 1994 (tam obszerna bibliografia).
 • Mela Muter. Pintura, Sales Municipals d’Exposició, [katalog wystawy], Gerona 1995.
 • Mela Muter. Portrety. Z kolekcji Bolesława i Liny Nawrockich, [katalog wystawy], Radziejowice 2005.
 • Mela Muter. Krajobrazy. Z kolekcji Bolesława i Liny Nawrockich, [katalog wystawy], Radziejowice 2005.
 • Jerzy Malinowski, Barbara Brus-Malinowska, W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007.
 • Amazonas del arte nuevo, Exposición, Fundación, Mapfre 29 de enero-30 de marzo, [katalog wystawy], Madrid 2008.
 • Paula J. Birnbaum, Women Artists in Interwar France: Framing Femininities, Farnham 2011.

 

ŹRÓDŁA

 • Archiwum Meli Muter - Archiwum Emigracji

 

LINKI