Archiwum (spis)

Sygn. AE/SF/I
Materiały do biografii

 

Sygn. AE/SF/II
Materiały do biografii

 

Sygn. AE/SF/III
Materiały do biografii

 

Sygn. AE/SF/IIIA
Materiały do biografii. Notatki 1974-1980

 

Sygn. AE/SF/IIIB
Materiały do biografii. Notatki 1980-1985

 

Sygn. AE/SF/IV
Korespondencja A-O

 

Sygn. AE/SF/V
Korespondencja P-Z

 

Sygn. AE/SF/VI
Korespondencja. Instytucje w Polsce

 

Sygn. AE/SF/ VII
Korespondencja. Instytucje brytyjskie i inne

 

Sygn. AE/SF/VIII
Korespondencja. Instytucje emigracyjne

 

Sygn. AE/SF/IX
Korespondencja niezidentyfikowana

 

Sygn. AE/SF/X
Działalność artystyczna. Wystawy

 

Sygn. AE/SF/XI
Działalność artystyczna. Wystawy

 

Sygn. AE/SF/XII
Działalność artystyczna. Wystawy

 

Sygn. AE/SF/XIII
Działalność artystyczna. Wystawy

 

Sygn. AE/SF/XIV
Działalność artystyczna. Wystawy

 

Sygn. AE/SF/XV
Działalność artystyczna. Wystawy

 

Sygn. AE/SF/XVI
Działalność artystyczna. Wystawy

 

Sygn. AE/SF/XVII
Działalność artystyczna. Fot. obrazów

 

Sygn. AE/SF/XVII
Działalność artystyczna. Fot. obrazów

 

Sygn. AE/SF/XVIII
Działalność artystyczna. Fot. obrazów

 

Sygn. AE/SF/XIX
Działalność artystyczna. Fot. obrazów

 

Sygn. AE/SF/XX
Działalność artystyczna. Fot. obrazów

 

Sygn. AE/SF/XXI
Działalność artystyczna. Varia

 

Sygn. AE/SF/XXII
Działalnośc pisarska. Teksty prasowe „Wiadomości”

 

Sygn. AE/SF/XXIII
Działalność pisarska. Szkice, recenzje

 

Sygn. AE/SF/XXIV
Działalność pisarska. Rozmowy, BBC, wiersze

 

Sygn. AE/SF/XXV
Działalność pisarska. Teksty drukowane w czasopismach

 

Sygn. AE/SF/XXVI
Działalność dydaktyczno-naukowa. Publikacje akademickie

 

Sygn. AE/SF/XXVI
Działalność dydaktyczno-naukowa. Publikacje akademickie

 

Sygn. AE/SF/XXVII
Działalność dydaktyczno-naukowa. Publikacje akademickie

 

Sygn. AE/SF/XXVIII
Działalność dydaktyczno-naukowa. Publikacje akademickie

 

Sygn. AE/SF/XXIX
Działalność dydaktyczno-naukowa. Publikacje akademickie

 

Sygn. AE/SF/XXX
Działalność dydaktyczno-naukowa. Publikacje akademickie

 

Sygn. AE/SF/XXXI
Działalność dydaktyczno-naukowa. Materiały dydaktyczne. Konferencje

 

Sygn. AE/SF/XXXII
Działalność dydaktyczno-naukowa. Materiały warsztatowe


Archiwum uporządkowane i opracowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki".