Z Cazielem (Kazimierzem Zielenkiewiczem) i Lutką Pink

Z Cazielem (Kazimierzem Zielenkiewiczem) i Lutką Pink