Wystawa w Polskim Instytucie Kulturalnym, Londyn, listopad 1990

Wystawa w Polskim Instytucie Kulturalnym, Londyn, listopad 1990