Literatura i źródła

LITERATURA

 • Halina Sukiennicka, O malarstwie, przyrodzie i Halimie Nałęcz, "Wiadomości" 1968 nr 3(1138), s. 5.
 • Marian Bohusz-Szyszko, Malarstwo Halimy Nałęcz, "Wiadomości" 1969 nr 4(1191), s. 3.
 • Alicja Drwęska, Przedwiośnie na polskich wystawach, "Tydzień Polski" 1971 nr 14, s. 4.
 • Lesław Bobka, 40-lecie Drian Gallery, "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza", 29.10.1997, s. 4.
 • Jan W. Sienkiewicz, Polskie galerie sztuki w Londynie w drugiej połowie XX wieku, Lublin- Londyn 2003.
 • Sztuka polska w Wielkiej Brytanii 1940-2000. Antologia, wybrał, przygotował do druku i wstępem opatrzył..., Toruń 2006.
 • Jan W. Sienkiewicz, Halima Nałęcz, Toruń-Londyn 2007.
 • Jan W. Sienkiewicz, Polskie galerie sztuki w Londynie w oczach brytyjskiej i polskiej krytyki artystycznej, [w:] Dzieje krytyki artystycznej i myśli o sztuce. Materiały z konferencji naukowej, Toruń 13-15 czerwca 2007, pod red. Małgorzaty Geron i Jerzego Malinowskiego, Warszawa 2009.
 • Jan W. Sienkiewicz, Polscy artyści na Wyspach Brytyjskich. Polska sztuka religijna po II wojnie światowej. Zarys problematyki, [w:] Gaudium in litteris, pod red. Stanisława Janeczka, Wandy Bajor i Michała Maciołka, Lublin 2009.
 • Jan W. Sienkiewicz, Artyści polscy na obczyźnie. Z badań nad XX-wieczną sztuką polską poza krajem, [w:] Wkład wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii, Kraków 2010, s. 59-74.

 

ŹRÓDŁA

 • Archiwum Halimy Nałęcz - Archiwum Emigracji

 

LINKI